Temadag om samspillet mellem elbilsoperatører og elnetselskaber

19. apr 2012  af Louise Gustavsen

Operatørerne på elbilsmarkedet i Danmark har planlagt en omfattende udrulning af ladestandere. For at dette kan forløbe effektivt, er det vigtigt, at der er et godt samspil mellem el-netselskaber og elbilsoperatører. Temadagen fokuserer på dette samspil og vil tage hul på de udfordringer og den dialog mellem aktørerne, som er nødvendig.

På temadagen

  • vil myndighederne give et bud, hvilke rammevilkår, der i dag gør sig gældende, og hvilke forestående ændringer af rammevilkårene, vi står overfor ifm. elbils- og ladestanderudrulningen. Energitilsynet vil redegøre for, hvad der fra tilsynssiden er gjort ift. tarifering og tilslutningsbetingelser for at give mulighed for at sikre en effektiv opsætning af ladestandere. Energinet.dk vil på samme måde redegøre for det arbejde, der foregår ifm. måledatahåndteringen for at imødekomme elbilsprojekter.
  • Elbilsoperatører vil give et indblik i dels deres udrulningsplaner og i de udfordringer, de er stødt på af praktisk karakter hos elnetselskaberne, samt hvilke ønsker det afstedkommer.
  • Endelig vil temadagen give konkrete eksempler og bud på, hvordan netselskaber har planlagt og allerede håndteret forhindringerne på dette område.

Temadagen er rettet mod administrativt og teknisk personale i netselskaber og hos ebilsoperatører, som arbejder med installationer og tilslutninger.

Se program i vedhæftede dokument.