Regeringens grønne mål kræver grøn transport

Den nye V-K-LA-regering viser gode takter i det netop fremlagte regeringsgrundlag. Skal målet om fossil uafhængighed i 2050 nås, kræver det fokus på elektrificering af transporten.

Den nye regering bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har i dag offentliggjort et regeringsgrundlag, som indeholder grundlaget for den fremtidige energi-, klima-, miljø- og telepolitik. Det fremgår bl.a. heraf, at regeringens langsigtede mål for 2050 er et Danmark som lavemissions-samfund, der er uafhængig af fossile brændsler, at der skal være fokus på elektrificering og et samfund, der er baseret på grøn strøm, at Danmark skal påtage sig et ambitiøst 2030 mål for reduktion af udledninger udenfor CO2-kvotesystemet, samt at mindst 50 procent af det danske energibehov i 2030 skal være dækket af vedvarende energi. Det er gode takter, men det forudsætter at elektrificeringen af transportsektoren kommer op i et langt højere gear end det vi ser på nuværende tidspunkt. Dansk Elbil Alliance ser frem til at bidrage til det arbejde.

- Den sidste benzinbil skal være solgt i 2035, hvis vi skal nå regeringens ønske om, at Danmark skal være fossiluafhængig i 2050. Derfor haster det med en langsigtet grøn bilbeskatning, hvor man betaler afgift efter bilernes CO2-udledning, siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance.

Mens CO2-udledningen er faldet på alle andre områder, så er udledningerne fra vejtransporten steget med 19 procent siden 1990. Selv om der i de senere år er sket et fald i vejtransportens CO2-udledninger, så skal der ske en markant ændring, hvis vejtransportens udledninger for alvor skal ned. DEA peger derfor på bilbeskatningen som det væsentligste håndtag, der kan skabe det markante knæk i vejtransportens CO2-udledning. Men andre håndtag er også nødvendige.

- Vi har en række forslag til, hvordan man på den helt korte bane og for få penge kan reducere CO2-udledningen fra transportsektoren. Først og fremmest ved at udsætte stigningerne i registreringsafgift for elbiler og fortsætte fritagelsen for elafgift for elbiler. Dertil skal vi kigge på firmabilskatten og elbusser, hvor man omkostningseffektivt kan spare meget CO2, siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance.

Dertil ser vi frem til, at aftalepartierne i december skal mødes om elbilaftalen fra oktober 2015, hvor det blev besluttet at indfase registreringsafgift på elbiler. Denne aftale vil betyde, at hvor en benzinbil falder i pris med 10.000 kr. vil en elbil stige i pris med godt 24.000 kr. fra ny. Det vil have store konsekvenser for elbilsalget, som i forvejen stort set er gået i stå.

Fakta:

  1. Fra 1990 til 2013 steg vejtransportens CO2-udledning fra 9,3 til 11,1 mio. tons CO2 om året. I 2005 var udledningen fra vejtransporten dog helt oppe på 12,2 tons CO2.
  2. I 2013 udledte Danmark 55,5 mio. tons CO2. Heraf kom ca. 20 procent eller 11,1 mio. tons CO2 fra vejtransporten.
  3. I 1. halvår af 2015 var 1,3 procent af nye biler i Danmark elbiler – det rakte til en femteplads i Europa. I første halvår af 2016 faldt elbilandelen til 0,4 procent og Danmark faldt til en 14. plads i Europa. 
  4. En VW Golf der kører på el udleder 25 g CO2/km mens en tilsvarende bil, der kører på benzin, udleder 105 g CO2/km.