Elbiler spiller nøglerolle i kampen for at gøre København CO2-neutral

Københavns Kommune har snart 242 personbiler på ren el ud af i alt 308. En digitalisering af bilflåden har banet vej for udskiftning af fossile personbiler med renere alternativer.

Større virksomheder kan langt hen ad vejen godt skifte benzin og diesel ud med elektricitet i deres personbilpark. Det viser erfaringerne fra Københavns Kommune, der nu er ved at have nået et mål fra 2009 om, at 85 procent af personbilerne skal køre på elektricitet eller brint. 
Københavns Kommune har indgået en række aftaler, der betyder, at bilparken fra foråret vil bestå af 308 personbiler på hvide plader heraf 242 på ren el, 19 på brint, 1 på gas, 30 benzin og 16 på diesel.

- Vi har haft rigtig travlt med at lukke de sidste elbil-kontrakter inden nytår for at undgå de afgiftsstigninger, der er vedtaget i Folketinget, siger programchef Julie Torsbjerg Lynge fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
Udskiftningen fra benzin/diesel giver langt renere luft, mindre støj og langt færre klimagasser til atmosfæren.

For at nå det sidste stykke op til 85 procent og få et bedre overblik over sine køretøjer har kommunen satset på en digitalisering af bilparken. Efter et udbud i sommeren 2015 har Københavns Kommune udstyret alle sine personbiler og en del minibusser med GPS-trackere og dermed indhentet data fx for brug og kørselsmønstre for ca. 450 vogne.
I øjeblikket er Teknik- og Miljøforvaltningen ved at installere GPS’er i sine varevogne og øvrige køretøjer; derpå følger de øvrige forvaltningers, så der i løbet af 2017 vil være GPS’er på ca. 1.460 køretøjer. Senere vil også trailere, containere og cykler blive forsynet med sendere.

Julie Torsbjerg Lynge forklarer, at udskiftningen af personbiler til elektrisk drift bygger på utrolig mange GPS-data:

- Ved hjælp af disse data har vi kunne udpege hvilke fossile biler, der kunne udskiftes, ligesom vi har kunnet planlægge nogle effektive løsninger for opladning med elektricitet og tankning med brint, fortæller hun og tilføjer, at digitaliseringen også mere og mere skal være med til at optimere driften af køretøjerne indenfor de enkelte forvaltninger.

Geografisk set er Københavns Kommune ret lille, så mange af bilerne eksempelvis i hjemmeplejen har brug for en begrænset rækkevidde. Nogle af bilerne kommer imidlertid på langfart – eksempelvis hvis en socialrådgiver skal besøge plejefamilier eller behandlingshjem i Jylland.

- Vi regner med at få mulighed for at indkøbe elbiler med længere rækkevidde i løbet af 2017. De skal dække et mindre langdistancebehov, end brintbilerne dækker, siger Julie Torsbjerg Lynge og nævner, at socialforvaltningen netop har særligt mange landsdækkende aktiviteter og fx ’kun’ har 71 procent el- og brintbiler, mens de andre seks forvaltninger nu snart ligger på 94 procent.

Da visionære politikere fra Københavns Kommune indledte deres felttog for elbilerne for 7-8 år siden var udbuddet stort set begrænset til ombyggede modeller og de såkaldte trillinger; Mitsubishi iMiEV, Citroen C-Zero og Peugeot iOn.

Siden har ikke mindst Nissan Leaf og Renault Zoe slået an samt en stor andel af de nye elbiler på markedet i dag. Det nyeste udbud viser, at der efterhånden er mange mærker at vælge mellem. De 69 nye biler fordeler sig fortrinsvis på Renault Zoe, VW e-UP! og Nissan e-NV200/Evalia samt nogle få Nissan Leaf.

- Vi har fået rigtig gode priser via det indkøbssamarbejde, som vores kolleger har gennemført, fastslår Julie Torsbjerg Lynge.

De seneste år har Københavns Kommune ført an i et landsdækkende kommunalt samarbejde om indkøb og leasing af elbiler, forankret i Region Hovedstadens elbilsekretariat, Copenhagen Electric. Samarbejdet omfatter nu 20 offentlige institutioner fordelt kommuner, regioner og statslige organisationer.

København Kommune har en ambition om at blive verdens første klimaneutrale hovedstad i 2025. En aktuel omstilling fra kul til biomasse på Amagerværket bringer kommunen tættere på målet, men det kniber på en anden front: Transporten.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell tilføjer, at.

- Vi skal have taget hul på arbejdet med at reducere transportsektorens udledning af CO2. Og her spiller overgangen til elbiler en nøglerolle. I København gør vi, hvad vi kan for at bane vej for flere elbiler ved at sikre ladestandere og gode parkeringsforhold. Men salgstallene for 2016 viser med al ønskelig tydelighed, at afgifterne stadig spiller en nøglerolle, når forbrugerne skal beslutte, om bilen skal køre på el, brint, benzin eller diesel. Derfor kan jeg kun opfordre regeringen til at kigge på afgifterne og bane vej for et større salg af elbiler, siger Morten Kabell.

Ifølge kommunens klimaplan skal mellem 20 og 30 procent af alle byens borgeres lette køretøjer i byen køre på el eller brint i 2025. ”Det mål bliver umuligt at nå med den udfasning af afgiftsfritagelsen på elbiler, som et flertal på Christiansborg har besluttet”, konstaterer kommunen i en pressemeddelelse udsendt kort før jul.

Mens salget af elbiler i Danmark næsten er gået helt i stå, har Norge rundet elbil nr. 100.000.