Dansk Elbil Alliance tildeler nu ladeinfrastuktur operatør ID-numre

Dansk Elbil Alliance er fra og med 24. januar central instans for tildeling af ladeinfrastuktur operatør ID-numre i Danmark.

En række forskellige operatører tilbyder ladenetværk i Danmark, og vi vil i nær fremtid se, at man som elbilist kan oplade på tværs af disse ladenetværk.

For at det kan ske, så skal hver operatør af et ladenetværk have kendskab til hinandens operatør ID-nummer.

Dette ID-nummer skal operatørerne tildeles af en national instans, så det sikres, at ingen operatører har overlappende numre.

I Danmark er det Dansk Elbil Alliance, der står for tildeling af operatør ID-numrene fremadrettet.

Et ID nummer består af landekode (for Danmark ”DK*”) og et 3-cifret operatør nummer.

Såfremt man ønsker at blive tildelt et operatør ID-nummer, skal man henvende sig til Dansk Elbil Alliance.