Publikationer

Dansk Elbil Alliance udgiver løbende analyser og andre publikationer om elbiler og vejtransport. Formålet er at opbygge det bedst mulige vidensgrundlag for de beslutninger, der skal forme fremtidens bilpark i Danmark

Analyse: Fremtidig vejtransport

Ny analysenotat udarbejdet af Dansk Energis analyseafdeling undersøger forskellige drivlinjeteknologiers kørselsøkonomi, med henblik på at afdække de billigste samfundsøkonomiske løsninger inden for persontransport og tung transport.

Læs mere
 

Fra plan til handling - vejen til fossilfri transport

”Fra Plan til Handling” er Dansk Elbil Alliances status og bud på fremtiden pr. november 2013. Publikationen blev præsenteret og overrakt til klima- og energiminister Martin Lidegaard i forbindelse med Dansk Elbil Alliances årsmøde d. 27. november 2013.

Læs mere
 

Køreplan for E-mobilitet

Trafikbilledet skal vende inden for de kommende år. 194.000 biler (person- og mindre varebiler) blev solgt i 2011. Langt størsteparten af disse var benzin- eller dieseldrevne. Men med de politiske vinde der blæser i dag og det stadig større fokus på klima og grøn omstilling af energi- og transportsektoren, så vil elbiler få en stadig større plads i trafikbilledet.

Læs mere

Grøn omstilling i Danmark - Også på vejen

Dansk Elbil Alliance har i forbindelse med sit årsmøde 25. november gjort status på elbiludrulningen i Danmark og giver et bud på elbilens fremtid. Publikationen kan downloades her. Hovedkonklusionerne fra den citerede YouGov-analyse findes ligeledes her.

Læs mere
 

En grøn omlægning af bilbeskatningen

Transportsektoren har behov for en grøn omstilling, hvis Danmarks målsætning om 40 pct. CO2-reduktion i 2020 i forhold til 1990 skal indfries, og vi skal blive olien kvit. Den nuværende vej er ikke holdbar. En central forudsætning for den grønne omstilling er en omlægning af den eksisterende registreringsafgift på biler.

Læs mere
 

10 punkterede myter om elbiler

Dansk Elbil Alliance punkterer 10 myter om elbiler i ny publikation. Er elbilerne f.eks. mere forurenende end benzinbiler? Er de for dyre? Og hvordan med sikkerheden?. Udfordr dine fordomme om fremtidens personbil.

Læs mere
 

Elbiler og økonomi

Dansk Elbil Alliance har gennemført et projekt om transportoptimering for flådeejere. Projektet skal øge opmærksomheden på og vise mulighederne for at spare ressourcer (energi og penge) ved at tilpasse og opdatere bilflåden i grøn retning via indpasning af elbiler. Energifonden har bevilget støtte til projektet.

Læs mere
 

Vækstmodel

Det danske erhvervsliv leverer komponenter og løsninger til den globale bilindustri. Danmarks bilindustri omsætter i dag for ni milliarder kr. om året. Deloitte har i en analyse for Dansk Elbil Alliance undersøgt vækstpotentialet i den danske elbil-industri.

Læs mere

Film om elbiler

Her kan du finde de film om elbiler som Dansk Elbil Alliance benytter. Filmene må frit afbenyttes, men ikke ændres eller videreformidles mod betaling.

Læs mere